Anhydritový poter má samonivelačnú schopnosť. Pri finálnej úprave povrchu (video) dôsledne kontrolujeme rovinnosť a určenú výšku (hrúbku) liatej podlahy.

Categories: Anhydrit