Aplikácia anhydritového poteru

 • Profesionáli v liatych podlahových systémoch
 • Len 1 vozidlo na stavbe (10 m) s vysokou obratnosťou a dostupnosťou
 • Namixovanie len nevyhnutne potrebného objemu bez zbytočných strát
 • Profesionálna partia = bungalov do 2 hodín
 • Výtlak až 30 m výšky alebo 100 m dĺžky

Výhody anhydritového poteru

 • Denný výkon až 1000 m2
 • Dosiahnutá rovina už nevyžaduje ďalšie stierkovanie
 • Redukcia hrúbky poteru
 • Nepraská ani sa nedeformuje – nie je nutné vystužovanie sieťami
 • Výborné zalievanie podlahového kúrenia a rýchly prestup tepla

Výroba anhydritového liateho poteru prebieha priamo na stavbe použitím výrobného zariadenia (automobil s mixom), ktoré je súčasne aj čerpadlom pre vyrobenú zmes. Mixovacia jednotka je vybavená tenzometrickými váhami, takže každá zmes má presné zloženie podľa normy STN-EN 13 813.

Popis výrobku Anhydrit 020 (025, 030)

 • Báza: Síran vápenatý (Anhydrit)
 • Pevnostná trieda: 20 MPa, 25 MPa, 30 MPa
 • Doporučená hrúbka vrstvy: 35-60 mm
 • Zaťaženie: pochôzne po 1-2 dňoch, čiastočná zaťažiteľnosť po 7 dňoch, úplná po 28 dňoch

Anhydrit 020 je čerstvý samonivelizačný poter na báze síranu vápenatého (anhydritu), plniva, prísad a vody. Pri vytvrdzovaní poteru sa vytvorí kryštalická štruktúra, relatívne veľké a kompaktné kryštály sa navzájom spájajú, čím vzniká len minimálne množstvo dutín. Vďaka tejto štruktúre dosahujú anhydritové potery vysokú pevnosť.

Anhydritový poter je stabilný a ekologický materiál, ideálny pre použitie v obytných miestnostiach s podlahovým vykurovaním. Jednou z našich výhod je moderná technológia výroby anhydritového poteru, ktorá zahŕňa miešanie poteru strojom BREMAT priamo na stavbe z nákladného vozidla obsahujúceho kamienky a anhydrit. Tým sa zabezpečuje, že zmes je čerstvo pripravená a reaguje okamžite po vylejení na miesto určenia, čím sa elimituje potreba dodatočného miešania vody a zachováva sa kvalita poteru. Pre vás pripravíme iba presné množstvo bez zbytočných strát.

Nová generácia podlahových materiálov ako je aj anhydritový poter, zabezpečuje dokonalé obalenie vykurovacích rúrok, čím sa zabezpečuje rovnomerný prenos tepla a zníženie nákladov na vykurovanie.

Máme možnosť spustiť vykurovanie už po 7 dňoch vďaka rýchlemu schnutiu, v závislosti od vlhkosti priestoru. Ak plánujete inštaláciu podlahového vykurovania v dome alebo byte, anhydritový poter je ideálnou voľbou. Jeho tepelná vodivosť je vynikajúca a umožňuje rýchly prenos tepla z vykurovania. Oproti cementovému poteru je doba prenosu tepla skrátená o 20-30 minút, čo ho robí obľúbenou voľbou pre podlahové vykurovanie.

Použitie

Anhydritové potery sú určené na liate podkladové vrstvy podláh, najmä v bytových, občianskych a priemyselných stavbách s prevádzkovým zaťažením do 7,5 kN.m2. Sú veľmi vhodné aj pre systémy podlahového vykurovania – zloženie poteru je homogénne v celej hrúbke bez ďalšieho zhutňovania (dosiahnutá dobrá tepelná vodivosť). Jednotlivé vykurovacie okruhy nie je potrebné dilatovať. Anhydritové potery zhotovujeme s rovinnosťou ± 2 mm/2 m a nevyžadujú dodatočný vyrovnávací poter pre finálnu povrchovú vrstvu. Ako podlahovú krytinu možno použiť všetky bežne používané podlahové krytiny, je však potrebné dodržiavať pokyny pre inštaláciu.

Na stiahnutie